[Quốc Tế Sài Gòn] Đào Tạo Nghề Spa

Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn tuyển sinh và đào tạo nghề Spa. Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng chỉ nghề Spa do Trường Trung Cấp...

Tuyển Sinh Ngành Xây Dựng-Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng ngành xây dựng, kỹ thuật xây dựng tại Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn. Khai giảng vào ngày 12 và 24 hàng...