Tuyển Sinh Trung Cấp Công Nghệ ô Tô [Quốc Tế Sài Gòn]

Thông báo tuyển sinh trung cấp công nghệ ô tô tại Trường trung cấp Quốc tế Sài Gòn. Xét tuyển trung cấp công nghệ ô tô hệ chính quy, trung...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Kế Toán [Quốc Tế Sài Gòn]

Thông báo tuyển sinh trung cấp kế toán tại Trường trung cấp Quốc tế Sài Gòn. Xét tuyển trung cấp kế toán hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học,...

Tuyển Sinh Trung Cấp Kỹ Thuật Thiết Bị Xét Nghiệm Y Tế

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ ♦ Tên ngành: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế ♦ Tên tiếng anh: Medical testing...

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP DƯỢC HỆ TỪ XA-ONLINE-VĂN BẰNG 2-HỆ 10 THÁNG

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NGÀNH DƯỢC HỆ TỪ XA-ONLINE-VĂN BẰNG 2-HỆ 10 THÁNG NGÀNH ĐÀO TẠO, MÃ NGÀNH, THỜI GIAN ĐÀO TẠO TT NGÀNH NGHỀ TT NGÀNH NGHỀ...

Tuyển Sinh Trung Cấp Dược

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH DƯỢC ♦ Tên ngành: Dược ♦ Tên tiếng anh: Traditional medicine doctor ♦ Mã ngành: 5720201 ♦ Hệ đào tạo: Trung cấp ♦ Hình thức...

Tuyển Sinh Trung Cấp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC ♦ Tên ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học ♦ Tên tiếng anh: Medical image technology ♦ Mã ngành:...

Tuyển Sinh Trung Cấp Y Sỹ

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH Y SỸ ♦ Tên ngành: Y Sỹ ♦ Tên tiếng anh: Physician ♦ Mã ngành: 5720101 ♦ Hệ đào tạo: Trung cấp ♦ Hình thức đào...

Tuyển Sinh Trung Cấp Điều Dưỡng

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ♦ Tên ngành: Điều dưỡng ♦ Tên tiếng anh: Nursing ♦ Mã ngành: 5720301 ♦ Hệ đào tạo: Trung cấp ♦ Hình thức...

Đăng Ký Học Trung Cấp Hệ 10 Tháng Hệ Từ Xa-Hệ Online-Hệ Vừa Làm Vừa Học-Hệ Chính Quy

Đăng Ký Học Trung Cấp Hệ 10 Tháng Hệ Từ Xa-Hệ Online-Hệ Vừa Làm Vừa Học-Hệ Chính Quy TT NGÀNH NGHỀ TT NGÀNH NGHỀ   Trung Cấp Y Sỹ  ...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp [Quốc Tế Sài Gòn]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP ———o0o——— Căn cứ vào Quyết định của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn thông báo tuyển sinh Trung...