Tuyển Sinh Trung Cấp Kỹ Thuật Thiết Bị Xét Nghiệm Y Tế

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ ♦ Tên ngành: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế ♦ Tên tiếng anh: Medical testing...

Tuyển Sinh Trung Cấp Dược

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH DƯỢC ♦ Tên ngành: Dược ♦ Tên tiếng anh: Traditional medicine doctor ♦ Mã ngành: 5720201 ♦ Hệ đào tạo: Trung cấp ♦ Hình thức...

Tuyển Sinh Trung Cấp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC ♦ Tên ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học ♦ Tên tiếng anh: Medical image technology ♦ Mã ngành:...

Tuyển Sinh Trung Cấp Y Sỹ

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH Y SỸ ♦ Tên ngành: Y Sỹ ♦ Tên tiếng anh: Physician ♦ Mã ngành: 5720101 ♦ Hệ đào tạo: Trung cấp ♦ Hình thức đào...

Tuyển Sinh Trung Cấp Điều Dưỡng

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ♦ Tên ngành: Điều dưỡng ♦ Tên tiếng anh: Nursing ♦ Mã ngành: 5720301 ♦ Hệ đào tạo: Trung cấp ♦ Hình thức...

Trung Cấp Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ♦ Tên ngành: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ ♦ Tên tiếng anh: Small and medium enterprise...

Tuyển Sinh Trung Cấp Văn Thư Hành Chính

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH ♦ Tên ngành: Văn thư hành chính ♦ Tên tiếng anh: Administrative archive ♦ Mã ngành: 5320301 ♦ Hệ đào tạo:...

Tuyển Sinh Trung Cấp Ngành Công Tác Xã Hội

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI ♦ Tên ngành: Công tác xã hội ♦ Tên tiếng anh: Community service ♦ Mã ngành: 5760101 ♦ Hệ đào tạo:...

Tuyển Sinh Trung Cấp Hướng Dẫn Du Lịch

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HƯỚNG DẪN DU LỊCH ♦ Tên ngành: Hướng dẫn du lịch ♦ Tên tiếng anh: Tour guide ♦ Mã ngành: 5810103 ♦ Hệ đào tạo: Trung...

Tuyển Sinh Trung Cấp Bảo Vệ Thực Vật

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP BẢO VỆ THỰC VẬT ♦ Tên ngành: Bảo vệ thực vật ♦ Tên tiếng anh: Plant protection ♦ Mã ngành: 5620116 ♦ Hệ đào tạo: Trung...