Tên ngành, nghề đào tạo Mã ngành/nghề Thời gian đào tạo
Văn Bằng 1 Văn Bằng 2
Cơ điện tử

5520263

18 Tháng

10 Tháng
Cắt gọt kim loại

5520121

18 Tháng

10 Tháng
Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

5520151

18 Tháng

10 Tháng

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

5520255

18 Tháng

10 Tháng
Điện tử công nghiệp

5520225

18 Tháng

10 Tháng

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

5480102

18 Tháng

10 Tháng

Quản trị mạng máy tính

5480209

18 Tháng

10 Tháng

Vẽ và thiết kế trên máy tính

5480213

18 Tháng

10 Tháng
Điện công nghiệp

5520227

18 Tháng

10 Tháng

Công nghệ ô tô

5510216

18 Tháng

10 Tháng

May thời trang

5540205

18 Tháng

10 Tháng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5520205

18 Tháng

10 Tháng

Chế tạo khuôn mẫu

5520105

18 Tháng

10 Tháng

Tự động hóa công nghiệp

5520264

18 Tháng

10 Tháng

Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

5520155

18 Tháng

10 Tháng

Đào tạo hệ Sơ cấp:

Tên ngành, nghề đào tạo Thời gian đào tạo
Đào tạo lái xe hạng B2

3 tháng

Cắt gọt kim loại trên máy CNC

3 tháng

Điện tử công nghiệp

3 tháng

Kỹ thuật lạnh

3 tháng

Kỹ thuật hàn

3.5 tháng

Sửa chữa động cơ ô tô

5 tháng

Sửa chữa điện ô tô

5 tháng

Đồng sơn ô tô

4 tháng

Sửa chữa xe máy

5 tháng

Kỹ thuật tiện

6 tháng

Bảo trì điện

4 tháng

Quấn dây động cơ

4 tháng

Quấn dây máy điện

4 tháng

Nghệ thuật trang điểm

3 tháng

Nghệ thuật chải bới

4.5 tháng

Nghệ thuật trang trí móng

7.5 tháng

Kỹ thuật chăm sóc da mặt

5 tháng

 

Đối tác của chúng tôi