Có Nên Học Tại Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Không, Có Nên Học Tại Trường Quốc Tế Sài Gòn Không, Học Tại Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Không, Có Nên Học Tại Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Không, Học Tại Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn, Địa Chỉ Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn, Văn Phòng Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn, Cơ Sở Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn,

Học Đúng Ngành - Chọn Đúng Trường - Làm Đúng Khả Năng
Học Đúng Ngành – Chọn Đúng Trường – Làm Đúng Khả Năng
Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo
Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo
Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Tuyển Sinh Đào Tạo Hệ Chất Lượng Cao-Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo
Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Tuyển Sinh Đào Tạo Hệ Chất Lượng Cao-Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo

Trường được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 05/02/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập trường và Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 22/05/2018 của UBND Thành phố về đổi tên thành Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn.

          Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn với tôn chỉ “Đào tạo chất lượng – Học để thành công” lấy phương châm “Chuyên môn – Ngoại ngữ, thực tiễn song hành”, làm kim chỉ nam cho hướng hoạt động của mình.

          Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn phát triển phương pháp học đi đôi với hành; nội dung giảng dạy bám sát thực tế, nâng cao kỹ năng nghề, ứng dụng thực hành là chính dựa trên kế hoạch và xây dựng một chương trình học trên môi trường thực tế, phù hợp với nhu cầu của xã hội, nhất là đáp ứng được yêu cầu mà các doanh nghiệp tuyển dụng đang đòi hỏi ở người lao động.

          Đồng thời chương trình phối hợp rèn luyện nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ giúp người học có kiến thức về trao đổi thông tin, thu thập dữ liệu, làm việc tốt ở môi trường trong và ngoài nước. 

          Luôn coi trọng giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; đảm bảo phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh.  

          Ngoài việc tập trung đào tạo thế hệ sinh viên có chuyên môn và năng lực làm việc tốt, trường còn liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để giúp cho sinh viên có cơ hội thực hành tại môi trường thực tế nhằm tạo cơ hội cho sinh viên đang theo học được nâng cao kiến thức và củng cố chuyên môn, cọ sát với thực tế. Bên cạnh đó việc liên kết này cũng chính là nền tảng và cơ hội giúp sinh viên có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Đối tác của chúng tôi